Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy

Stavební dozor

Jsme schopni pro Vás zajistit na celý průběh stavební zakázky průběžný stavební dozor, týkající se nejen dodržování kvality prováděných prací, kontroly dodržování jednotlivých technologických postupů, ale i kontroly všech zakrývaných konstrukcí, průběžné sledování dodržování harmonogramu prací a jeho vyhodnocování, odsouhlasování objemů prováděných prací a fakturace, průběžné zajišťování veškerých dokladů a protokolů k celé zakázce, průběžnou komunikaci s projektantem i stavební společností. Samozřejmostí je pořizování průběžné fotodokumentace postupu prací, účast na kontrolních dnech a další potřebné činnosti.Více zde: http://rozpoctovani-dozory-cz.webnode.cz/sluzby/
Součástí poskytovaných služeb je možnost výkonu činnosti stavebního dozoru a to v tomto rozsahu :
1. Kontrola prováděných prací v průběhu realizace stavby
2. Kontrola dodržování technologických postupů
3. Zastupování investora při kontrolních dnech stavby
4. Kontrola a odsouhlasování soupisů provedených prací a fakturace.
5. Dodržování harmonogramu prací v návaznosti na smlouvu o dílo
6. Řešení změn stavby v průběhu realizace, jejich evidence
7. Pořizování průběžné fotodokumentace prováděných prací, kontrola zakrývaných konstrukcí, asistence při prováděných dílčích zkouškách.
8. Evidence dokladů od dodavatelů, týkající se podkladů pro kolaudaci stavby
9. Provádění zápisů do stavebního deníku, odsouhlasování zápisů, kontrola zápisů.

Často se stává, že technický dozor vykonávají osoby, které nemají ani představu, co všechno tato funkce obsahuje.
Bohužel, v poslední době bylo rozhodnuto, že státní a veřejné zakázky mohou realizovat pouze osoby s příslušnou autorizací, což značně diskriminuje tuto činnost a autorizace není zárukou toho, že daný člověk je plně kompetentní k výkonu této činnosti, což je patrné z celé řady problematických staveb, kdy dochází k používání nevhodných materiálů, navyšování ceny díla, prodlužování délky realizace a celá další řada důvodů. Každá stavba vyžaduje určitou dávku pozornosti, důslednosti a kontroly, a často jsou tyto aspekty opomíjeny i autorizovanými osobami, což se projeví v pozdějších vadách a nedodělcích, které snižují kvalitu díla.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one