Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy
Jsem absolventem Střední průmyslové školy stavební v Kadani, obor Pozemní stavitelství. Od počátku své praxe jsem se snažil působit v tomto oboru a prošel jsem nejen oblastí investorské činnosti, ale rovněž oblastí samotné realizace stavebních zakázek, ale také i jejich přípravou, oceňováním stavebních prací, ale i obchodně právní oblastí, během kterých jsem získal bohaté zkušenosti.
Své odborné znalosti a dovednosti jsem zúročil v rámci sebevzdělávání, kdy jsem úspěšně absolvoval placené kurzy Stavebního, autorského a technického dozoru investora a také Oceňování stavebních zakázek a tvorba stavebních rozpočtů, které jsem obojí zakončil získáním osobních certifikátů. Dále jsem v roce 2001 absolvoval školení pro interní auditory v rámci manažera kvality a jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001, zakončené rovněž osobním certifikátem a mohu nabídnout i provádění nezávislých auditů dle tohoto systému.
Po 30 leté praxi pro řadu stavebních společností, jsem se rozhodl pro vlastní podnikání v oboru inženýrské činnosti. Poskytuji provádění stavebních dozorů v celém rozsahu této činnosti a zároveň oceňuji stavební zakázky a projekty. Jsem schopen zpracovat rozpočty na stavební části HSV prací, technologické zařízení budov (ZTI, UT ) a PSV práce, ale rovněž montážní práce (např. EI, EPS, EZS, VZT apod.) Při tvorbě a sestavování rozpočtů využívám své zkušenosti ze své praxe při realizaci staveb, což je nespornou a neocenitelnou výhodou proti řadě rozpočtářů, kteří znají pouze teorii. Tyto zkušenosti jsou pro potencionální zákazníky a partnery zárukou toho, že mnou oceněná zakázka bude obsahovat veškeré náklady, potřebné pro úspěšnou realizaci díla a prakticky eliminuje pozdější cenový nárůst na minimální možnou hodnotu, zpravidla se jedná jen o změny, které si dodatečně vyžádá sám investor. Snažím se o to, aby nešvar v podobě navyšování cen stavebním dodavatelem, byl omezen pouze na volbu ze strany investora. Součástí mé práce jsou rovněž nezbytné výkazy výměr pro výběrové řízení a to jak veřejných zakázek, tak i soukromých investic, podle požadavku zákazníka.
Bližší popis mnou poskytovaných služeb je uveden v částech Stavební rozpočty, Stavební dozor a Inženýrská činnost.
Za poctivou, kvalitní a svědomitou práci jsem, v rámci celostátní prestižní soutěže Živnostník roku 2017, byl nominován a vyhodnocen mezi desítkou finalistů krajského kola této soutěže.
Jako osobní přednost bych uvedl, že jsem naprosto nezávislý, nezaujatý a nikým neovlivňovaný člověk, tudíž jediným a rozhodujícím hlediskem je pro mne vždy spokojený zákazník a dobře odvedená zakázka, o čemž se přesvědčilo již nejen několik stavebních společností, ale i projekčních ateliérů a investorů.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one