Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy
Časté otázky a odpovědi :
1. Kolik stojí stavební dozor malého domku ?
Záleží na požadavku zákazníka, týkající se rozsahu výkonu činnosti, náročnosti díla, četnosti a vzdálenosti. Každá stavba je individuální a jedinečná, nelze částku paušalizovat. Navíc nejsem plátcem DPH,
2. Jak si objednat nabízené činnosti ?
Lze dvěma způsoby, běžnou objednávkou se sdělením potřebných informací, nebo smlouvou o dílo, případně mandátní smlouvou.
3. Musím mít na stavbě jako dozor autorizovaného technika ?
Dle zákona je tento požadavek nezbytný v případě veřejných a státních zakázek, nicméně pro soukromé stavebníky, SVJ a pro drobné opravy je takový požadavek neoprávněný, v takovém případě postačí jako technický dozor odborně způsobilá osoba, nejlépe certifikovaná k této činnosti. Bohužel, mnohdy se stává, že úřednící stavebního odboru z neznalosti zákona, nebo z pohodlnosti vyžadují autorizované dozory i pro tyto stavby, což je neoprávněné.
Obecně tato osoba chrání investora, dohlíží na kvalitu díla a kontroluje fakturaci, pořizuje fotodokumentaci a zastupuje po odborné stránce investora při jednání s dodavatelem. Rozhodně se vyplatí si tuto osobu zaplatit, ve svém důsledku může ušetřit mnohem vyšší částky. Existuje řada případů, kdy stavebník, ve snaze ušetřit peníze, technický dozor nepotřeboval, a ve svém důsledku nezbytné opravy stavby jej stály více prostředků, než kdyby si jej zajistil. Dalšími případy jsou stavební firmy, které inkasují peníze za práce, které nikdy neprovedli, nebo dodají kvalitativně horší materiály.
4. Potřebuji na realizaci rodinného domku rozpočet ?
Jednoznačně doporučuji každému stavebníkovi, aby nelitoval peněz za zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr, protože tím stanoví hranice požadovaných prací a také jednotkové ceny za každé položky, které lze následně před zaplacením přeměřit a zkontrolovat, což je prokazatelné a jednoznačně dané. Také bude mít přehled o tom, kolik jej bude stavba stát a pokud bude chtít něco změnit (např. dlažbu, obklady), bude vědět okamžitý cenový rozdíl. Pokud nemáte rozpočet, těžko určíte, kolik co stojí a kolik toho bude zapotřebí. Každý stavebník zodpovídá za podklady, které předá stavebnímu dodavateli k jejich ocenění a pokud předá projektovou dokumentaci s tím, aby si dodavatel sám spočítal cenu, musí trvat na tom, aby mu následně předal položkový rozpočet, nikoliv částku za celek, protože ta je neprokazatelná a bývá často příčinou pozdějších sporů.
5. Kolik stojí zpracování rozpočtu a výkazu výměr ?
Opět záleží na kvalitě projektové dokumentace a jejím rozsahu. Jak jsem uvedl, nelze paušalizovat, ale na základě dokumentace ve formátu pdf jsem schopen zaslat cenovou nabídku za zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Je však nutné si uvědomit, že zpracování rozpočtu trvá příslušný čas, navíc programové vybavení a aktualizace dat také něco stojí. Výstupem je soubor v běžném formátu xlsx, obsahově splňuje Vyhlášku č.169/2016 Sb.
 
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one