Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy
Rekonstrukce městské věže v Chomutově.
Technický dozor a inženýrská činnost při realizaci rekonstrukce, komunikace s projektantem a vybranými dodavateli, kontrola fakturace, dodržování HMG stavby
Rekonstrukce ČOV Vejprty - Bärenstein.
Technická příprava stavby, řešení změn, účast na kontrolních dnech, příprava fakturace a kontrola dotačních prostředků z EU, kontrola dodržování HMG, komunikace se subdodavateli technologie.
Výstavba autosalonu a autoservisu AUTOBALVIN BRNO.
Technická příprava stavby, účast na kontrolních dnech, výběr subdodavatelů, komunikace se subdodavateli, řešení a kontrola fakturace, řešení rozpočtu s investorem.
Modernizace 3 ks výtahových zařízení bytového domu v Chomutově.
Kompletní příprava veškerých podkladů k výběrovému řízení, rozeslání poptávek a podkladů, odpovědi na dotazy, zajištění pževzetí nabídek, otevírání nabídek, vyhodnocení zadávacích kritérií, vytvoření protokolu o výběru, posouzení nabídek, účast dodavatelů ve 2 kole a osobní konzultace, kompletní vyhodnocení a zpzacování pořadí nabídek a doporučení k výběru dodavatele a následné zajištění podpisu smlouvy o dílo.
Výstavba masokombinátu v Hustopečích nad Bečvou
Technická příprava stavby, účast na kontrolních dnech, výběr subdodavatelů, komunikace se subdodavateli, řešení a kontrola fakturace, řešení rozpočtu s investorem, tvorba harmonogramu prací
Administrativní centrum KEBEK v Chomutově.
Technická příprava stavby, účast na kontrolních dnech, výběr subdodavatelů, komunikace se subdodavateli, řešení a kontrola fakturace, řešení rozpočtu s investorem, koordinace se subdodavateli
Rekonstrukce společných vstupních prostor bytového domu v Chomutově.
Kompletní příprava veškerých podkladů k výběrovému řízení včetně zpracování výkazu výměr, rozeslání poptávek, převzetí nabídek, vyhodnocení nabídek, předložení investorovi  posouzení a schválení, jednání v otázce přípravy uzavření Smlouvy o dílo.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one