Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy
Pokud jste otevřeli tento odkaz, jistě Vás zajímá, co Vás to všechno bude stát. Pokusím se Vám tedy vše vysvětlit po jednotlivých činnostech.
1. Rozpočtování.stavebních prací
Pro oceňování veškerých prací, související s úkony v této oblasti, slouží Sazby a ceny rozpočtářských prací, které vydává ÚRS Praha. Přesnou cenu Vám můžeme sdělit až na základě zjištění  konkrétního rozsahu Vašich požadavků, proto je nutné si domluvit osobní schůzku, nebo zaslat podklady ve formátu pdf, nebo editovatelných, (MS Office)  na uvedené emaily
2. Stavební dozor
V této oblasti lze stanovit cenu dvěma způsoby, buď dle procentuální sazby z celkové hodnoty díla, nebo na základě HZS ( hodinové zúčtovací sazby ) Obvyklá cena HZS se v terénu pohybuje v rozmezí 350 - 450 Kč. Dále je nutné počítat dopravné ve výši 8 Kč / km. Konkrétní podmínky je opět nutné upřesnit..
3. Inženýrská činnost
Zde se zpravidla vychází z HZS (hodinové zúčtovací sazby), dle sazeb cen rozpočtářských prací, které jsou rozděleny do kategorií dle jejich náročnosti, a počtu hodin práce . Jako v předchozích případech, pro stanovení konkrétní sazby je nutné si předem domluvit osobní schůzku.

V případě realizace je nezbytná řádná objednávka a samozřejmostí z mé strany je samozřejmostí faktura se splatností 14 dní, případně při nákladnějších zakázkách se podmínky financování řeší individuální dohodou, nebo smlouvou.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one