Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy
Jsem absolventem Střední průmyslové školy stavební v Kadani, obor Pozemní stavitelství. Od počátku své praxe jsem se snažil působit v tomto oboru a prošel jsem nejen oblastí investorské činnosti, ale rovněž oblastí samotné realizace stavebních zakázek, ale také i jejich přípravou, oceňováním stavebních prací, ale i obchodně právní oblastí, během kterých jsem získal bohaté zkušenosti.
Své odborné znalosti a dovednosti jsem zúročil v rámci sebevzdělávání, kdy jsem úspěšně absolvoval placené kurzy Stavebního, autorského a technického dozoru investora a také Oceňování stavebních zakázek a tvorba stavebních rozpočtů, které jsem obojí zakončil získáním osobních certifikátů. Dále jsem v roce 2001 absolvoval školení pro interní auditory v rámci manažera kvality a jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001, zakončené rovněž osobním certifikátem a mohu nabídnout i provádění nezávislých auditů dle tohoto systému.
Po 30 leté praxi pro řadu stavebních společností, jsem se rozhodl všechny nabyté zkušenosti zúročit ve formě vlastního podnikání v oboru inženýrské činnosti. Své podnikání jsem rozdělil do dvou zásadních odvětví a to zpracovávání výkazů výměr a oceňování stavebních zakázek a tvorbu stavebních rozpočtů, včetně kontrolních rozpočtů pro projekční ateliéry a kanceláře a dále poskytování soukromým osobám výkon stavebních dozorů na stavbách. Jsem jako jeden z mála rozpočtářů schopen zpracovat rozpočty nejen na stavební části HSV prací, technologické zařízení budov (ZTI, UT ) a PSV práce, ale rovněž i montážní práce (např. EI, EPS, EZS, VZT apod.) Při tvorbě a sestavování rozpočtů využívám své zkušenosti ze své praxe při realizaci staveb, což je nespornou a neocenitelnou výhodou proti řadě rozpočtářů, kteří znají pouze teorii. Tyto zkušenosti jsou pro potencionální zákazníky a partnery zárukou toho, že mnou oceněná zakázka bude obsahovat veškeré náklady, potřebné pro úspěšnou realizaci díla a prakticky eliminuje pozdější cenový nárůst na minimální možnou hodnotu, zpravidla se jedná jen o změny, které si dodatečně vyžádá sám investor. Snažím se o to, aby nešvar v podobě navyšování cen stavebním dodavatelem, byl omezen pouze na volbu ze strany investora. Součástí mé práce jsou rovněž nezbytné výkazy výměr pro výběrové řízení a to jak veřejných zakázek, tak i soukromých investic, podle požadavku zákazníka.
Bližší popis mnou poskytovaných služeb je uveden v částech Stavební rozpočty, Stavební dozor a Inženýrská činnost.
Za poctivou, kvalitní a svědomitou práci jsem, v rámci celostátní prestižní soutěže Živnostník roku 2017, byl vyhodnocen mezi desítkou finalistů krajského kola této soutěže. Dále jsem od roku 2020 členem založeného Klubu rozpočtářů, který zaštiťuje společnost URS Praha.
Jako osobní přednost bych uvedl, že jsem naprosto nezávislý, nezaujatý a nikým neovlivňovaný člověk, tudíž jediným a rozhodujícím hlediskem je pro mne vždy spokojený zákazník a dobře odvedená zakázka, o čemž se přesvědčilo již nejen několik stavebních společností, ale i projekčních ateliérů a soukromých investorů.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one